foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

2016 

Условия за участие в конкурса „Мечта за свобода“

ЗА РИСУНКА

В сюжета на рисунките трябва да се покажат знания за личностите, борили се за свободата на Родината и техните усилия като революционери, писатели, поети, публицисти и общественици. В рисунките трябва да залегне и идеята на автора за свободата – за мечтата за лична и народна свобода, за различните събития, които ярко светят в историята на освободителните борби и войни. Творбите могат да бъдат изпълнени с избрана от автора техника и материал – живопис или графика. 

 

ЗА СТИХОТВОРЕНИЕ, СЪЧИНЕНИЕ ИЛИ ЕСЕ

В сюжета на произведенията също трябва да се покаже познание за личностите, борили се за свободата на Родината и техните усилия като революционери, писатели, поети, публицисти и общественици. В тях трябва да залегне и идеята на автора за мечтата за лична и народна свобода, за различните събития, които ярко светят в историята от историческата епоха – миналото и съвременността. Съчинението или есето по обявената тема трябва да бъде в обем от 2 до 5 стандартни страници, номерирани, написани четливо с ръкописен почерк или набрани на компютър – шрифт Times New Roman, размер на шрифта – 14. Творбата се предава на хартиен носител в 1 (един) екземпляр.

 


ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ:  

Първа възрастова група: 1 – 4 клас
Учениците в първа възрастова група участват с 1
(една) индивидуална творба по избор: рисунка, съчинение или стихотворение.

Втора възрастова група: 5 – 6 клас
Учениците във втора възрастова група участват с 1 (една) индивидуална творба по избор: рисунка, съчинение/есе или стихотворение.

Трета възрастова група: 7 – 8 клас
Учениците във втора възрастова група участват с 1 (една) индивидуална творба по избор: рисунка, съчинение/есе или стихотворение. 

 


 

2015

Условия за участие в конкурса „Родният край в моите очи. С кого и с какво се гордея от историята на родния край?“

 

ЗА РИСУНКА

В сюжета на рисунките трябва да се покажат знания за историята на родното място, любимо историческо събитие, владетел или личност, свързани с родния край. Творбите могат да бъдат изпълнени с избрана от автора техника и материал – живопис или графика.

 

ЗА СЪЧИНЕНИЕ (ИЛИ СТИХОТВОРЕНИЕ)

Съчинението по обявената тема трябва да бъде в обем от 2 до 5 стандартни страници, номерирани, надписани четливо с ръкописен почерк или набрани на компютър – шрифт Times New Roman, размер на шрифта – 14. Творбата се предава на хартиен носител в 1 (един) екземпляр. 

 

ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ: 

Първа възрастова група: 1 и 2 клас
Учениците в първа възрастова група участват само с рисунка. Приема се по една индивидуална работа на участник.

Втора възрастова група: 3 и 4 клас
Учениците във втора възрастова група участват с една индивидуална работа по избор: рисунка, съчинение или стихотворение.

Трета възрастова група: от 5 до 8 клас
Учениците във трета възрастова група участват с една индивидуална творба по избор: родословно дърво или рисунка, съчинение или стихотворение.

 

 

 

Всички права запазени © 2024, Културна и национална идентичност


Разработено от ИТР Сървисиз

Този сайт използва бисквитки, ако продължите да използвате сайта ни вие се съгласявате с нашата политика за бисквитките.